N. sumartrana

N. thorelii x Mixta

N. thorelii x Mixta

N. ampullaria

N. mirabilis x khasiana

N. mirabilis x Miranda Green

N. mirabilis x northiana

N. mirabilis x veitchii Bario

N. mirabilis x veitchii Bario

N. mirabilis x veitchii Bario

N. mirabilis x veitchii Bario

N. mirabilis Wing

N. mirabilis Wing

N. mirabilis x veitchii Bario

N. thorelii (d) x veitchii

N. thorelii x merrilliana

N. thorelii x northaiana

N. thorelii (d) x rafflesiana

N. thorelii (d) x rafflesiana

N. thorelii (d) x rafflesiana

N. thorelii x truncata

N. thorelii x veitchii

N. thorelii x (veitchii x eymae)

N. thorelii x (veitchii x eymae)

N. Viking x ampullaria

N. Viking x ampullaria

N. Viking x ampullaria

N. Viking x ampullaria

N. Viking x ampullaria